Rahvusvaheline PIKNIKUPÄEV

Rahvusvaheline piknikupäev – 18.juuni

Tervitame kõiki piknikusõpru!
Looduses on imeline!